För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
En hand som håller i sur sulfatjord. Foto.

Webbinarium: Sur sulfatjord i myndigheternas arbete

Genomfört evenemang. Webbinarium om sur sulfatjord, dess effekter på miljön och åtgärder för att minska dess miljöpåverkan. Webbinariet vände sig främst till handläggare på myndigheter.

Börjar: 16 mars 2021 13:00

Slutar: 17 mars 2021 12:00

Vattenmyndigheten har gett en rad myndigheter åtgärder med syfte att minska miljöbelastningen från sur sulfatjord. Sur sulfatjord är en potentiell miljöbov i Sveriges kustområden och myndigheter från hela landet väntas få åtgärder som berör sur sulfatjord. 

För att handläggare på myndigheter ska kunna hantera ärenden som berör sur sulfatjord behöver de veta var den finns, hur den påverkar miljön samt vilka åtgärder som kan minska dess påverkan. Som stöd i detta arrangerade SGU ett digitalt seminarium om sur sulfatjord.

Målsättningen för webbinariet var att ge handläggare verktyg för att bättre hantera ärenden där sur sulfatjord kan ha miljöpåverkan, exempelvis vid markavvattning eller flytt av schaktmassor. I höst kommer en workshop om sur sulfatjord att hållas där bland annat åtgärdsplaner kommer att tas fram. 

Datum och tid

16 mars kl. 13:00 - 16:00

17 mars kl. 09:00 - 12:00

Plats

Teams-länk skickades till deltagarna den 15 mars 2021. Sista anmälningsdag var den 12 mars 2021.

Program 16 mars

13:00–13:10 Gustav Sohlenius (SGU). Välkomna.
13:10–13:25

Carola Lindeberg (SGU). Vattenmyndigheternas arbete med vattenförvaltning och SGUs åtgärder. Läs pdf.

13:25–14:05 Gustav Sohlenius (SGU). SGUs arbete med att undersöka var sur sulfatjord förekommer. Läs pdf.
14:05–14:35 Mats Åström (Linnéuniversitet). Miljöpåverkan från sur sulfatjord – exempel från Sverige och Finland. Läs pdf.
14:35–14:45 Paus
14:45–15:40

Trafikverkets arbete med frågor som berör sur sulfatjord/sulfidjord.

  • Jonas Jonsson och Lisa Cullhed. Norrbotniabanan – Praktiskt utförande, exempel från pågående projekt samt uppföljning av tidigare upplag av sulfidjordar. Läs pdf.
  • Åsa Lindgren. ​Trafikverkets nya vägledning –​ ”Bedömning av sulfatjordars försurningsegenskaper".​ Läs pdf.
  • Frågor och inspel.
15:40–16:00​ Josef Mácsik (Ecoloop). Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord.​​ Läs pdf.

Program 17 mars

09:00–09:30 Peter Österholm (Åbo akademi, läs pdf) och Sten Engbom (Novia i Vasa, läs pdf). Åtgärder för att minska påverkan från sur sulfatjord – exempel från jordbruksmark i Finland.
09:30–10:00 Nina Jungell (Skogscentralen i Finland). Skogsbruk på sulfatjordar – tankar från Finland. Läs pdf.
10:00–10:30 Sara Andersson (Naturvårdsverket). Ett juridiskt perspektiv på markavvattning och sur sulfatjord. Vilka förutsättningar finns för att vidta åtgärder för att minska påverkan från sur sulfatjord? Räcker dagens lagstiftning till för att förhindra att ytterligare sur sulfatjord oxiderar? Läs pdf.
10:30–10:45 Paus
10:45–11:15 Fredrik Nordström (Länsstyrelsen i Norrbotten, läs pdf) Tobias Eriksson (Länsstyrelsen i Västerbotten, läs pdf). Åtgärder för att minska miljöpåverkan från sur sulfatjord.
11:15–11:45 Skogsstyrelsens (läs pdf) och Jordbruksverkets (läs pdf) arbete med sur sulfatjord. 
11:45–12:00​ Avslut med diskussion om kommande workshop.

 

Senast granskad 2021-01-25