För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Webbinarium om grundvatten

Webbinarium: Nya och bättre underlag för dig som jobbar med grundvatten

Utökad övervakning med möjlighet att se framtida nivåer, nya 3D-modeller, mer data om tillgång på grundvatten samt förbättrade underlag om grundvattenkemi. Det var några förbättrade funktioner som SGU presenterade i ett webbinarium den 16 februari, riktat till de som arbetar med Sveriges grundvatten.

Börjar: 16 februari 2021 13:00

Slutar: 16 februari 2021 14:30

Den 16:e februari kl 13.00 –14.00 presenterade SGU:s hydrogeologer nya underlag och verktyg som förbättrar och underlättar förvaltningen av landets grundvattenresurser – nyheter som har tagits fram med hjälp av regeringens särskilda grundvattensatsning 2018–2020. 

Se webbinariet i efterhand

Här kan du se webbinariet i efterhand via SGU:s Youtube-kanal. Det går också bra om du vill länka in filmen på din organisations webbplats så att fler kan se. Inledningsanförandet och gruppdiskussionerna är dock inte med.

Underlag och verktyg

Här hittar du direktlänkar till de underlag och verktyg som presenterades:

Slutrapport för grundvattensatsningen

Rapporter

Grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer

Framtida grundvattennivåer

Tidigare grundvattennivåer

Tjänsten risk för vattenbrist

Hydraulisk konduktivitet i berg

Grundvattenmagasin

Grundvattentillgång i små magasin

Jorddjup

3D-visare Grundvatten (data från den helikopterburna karteringen SkyTEM)

Grundvattnets kemiska trender

Miljöövervakning grundvattenkemi

Kloridhalter i grundvatten, Modellering med hjälp av maskininlärning

Program

1. Kort inledning av SGU.

2. Presentationer av nya data och digitala verktyg.

 • Utbyggd nivåövervakningen och nya digitala verktyg – Nivåövervakningen har byggts ut och automatiserats. Nya digitala tjänster i form av rikstäckande kartor av aktuella, historiska och framtida grundvattennivåer har utvecklats.
 • Ny information om grundvattentillgångar och jordarter – Utökad information om grundvattentillgångar och jordarter har tagits fram genom en intensifierad traditionell kartläggning och via helikopterburen kartläggning.
 • 3D-modeller av viktiga eller särskilt utsatta grundvattenmagasin har publicerats i SGU:s 3D-visare.
 • Utökad information om landets grundvattenkemi. Metoder och redovisningsformer för grundvattnets kvalitet har utvecklats och grundvattnets kvalitet redovisas nu mer i SGU:s rapporter av grundvattenmagasin.

3. Digitala grupprum. Frågestund med möjlighet att ställa frågor och fördjupning och 30 min.

Senast granskad 2021-02-16

Kontaktperson

 • Jennie Abelsson

  Telefon: 018-179045
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Grundvattenövervakning
  Skicka e-post