För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Entreprenörsdagen 2021

Nätverket Samverkan för Innovation (SFI), som SGU driver på uppdrag av Naturvårdsverket, bjuder in till en digital entreprenörsdag.

Börjar: 16 november 2021 13:00

Slutar: 16 november 2021 17:30

Entreprenörsdagen är ett tillfälle för kommunala och statliga huvudmän inom nätverket SFI att informera entreprenörer i branschen om sina kommande efterbehandlingsprojekt. Projekten är finansierade av Naturvårdsverket och ligger i åtgärdsutrednings- eller projekteringsfas. Åtgärdsmetoder som planeras är andra typer än schakt och deponi, det vill säga olika slags in situ eller on site behandlingar.

Syftet med dagen är att förbättra förutsättningarna för entreprenörerna att planera och förbereda sig inför anbuds- och utförandeskedet samt för huvudmännen att inhämta information från entreprenörerna om tekniker, risker och möjligheter i sin vidare utredning och projektering.

Under mötet kommer huvudmännen presentera sina projekt i både helgrupp och i mindre posterutställningar, där möjlighet till diskussion och utbyte finns i de mindre grupprummen. Trippus plattform för digital konferens kommer att nyttjas.

SFI välkomnar entreprenörer att anmäla intresse för deltagande till lisa.elmerfjord@sgu.se senast den 25 oktober. Varje organisation förutsätts delta med maximalt två personer. Vid stort intresse kan begränsningar av deltagande krävas.

Välkommen!

Senast granskad 2021-10-04

Kontaktperson

  • Lisa Elmerfjord

    Telefon: 046-311787
    Ort: Lund
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post