Grundvattendagarna 2024

Den 3–4 december arrangerar Sveriges geologiska undersökning (SGU) Grundvattendagarna 2024 i Uppsala. Konferensen riktar sig till kommuner, myndigheter, länsstyrelser, forskare, företag och andra organisationer som arbetar med grundvattenfrågor.

Börjar: 3 december 2024 09:00

Slutar: 4 december 2024 16:00

SGU bjuder nu in intressenter till Grundvattendagarna 2024, som i år arrangeras i Uppsala. På konferensen kan du uppdatera dig om det senaste inom exempelvis forskning, juridik, miljö och vattenförvaltning.

Plats: Uppsala Konsert och Kongress (UKK), Vaksalagatan 1, Uppsala
Datum: 3–4 december 2024

Årets grundvattendagar berör de snabba förändringar som sker i vår omvärld och hur de påverkar våra grundvattenresurser. Aktuella frågor rör exempelvis robust grundvattenförsörjning, i såväl kris och krig som i ett förändrat klimat, samt i regional och kommunal planering. Aktuellt är också utmaningar för grundvattnet vid en ökad inhemsk mineralförsörjning samt nya idéer och perspektiv på undersökningar av grundvattnet ur olika aspekter.

Anmäl intresse för föredrag eller poster

Anmäl ditt intresse för att hålla föredrag inom våra fokusområden (cirka 20 minuter långt) genom att skicka in en kortfattad sammanfattning (en halv till en A4-sida) till e-post grundvattendagarna@sgu.se senast 16 augusti. Ange gärna fokusområdet i ämnesraden.

Årets fokusområden

  • robust grundvattenförsörjning
  • grundvatten och infrastrukturprojekt
  • miljögifter och påverkan på grundvatten
  • aktuell forskning inom grundvattenområdet
  • mineralförsörjning och påverkan på grundvatten
  • övriga teman, såsom vattenförvaltning, juridik, grundvattenkartläggning eller undersökningsmetodik.

Anmäl deltagande på konferensen

Anmälan öppnar i slutet av augusti.

Informationen på denna sida kommer att uppdateras löpande.

Senast granskad 2024-05-28