Grundvattendagarna 2024

Den 3–4 december arrangerar Sveriges geologiska undersökning (SGU) Grundvattendagarna 2024 i Uppsala. Konferensen riktar sig till kommuner, myndigheter, länsstyrelser, forskare, företag och andra organisationer som arbetar med grundvattenfrågor.

Börjar: 3 december 2024 09:00

Slutar: 4 december 2024 16:00

SGU bjuder nu in intressenter till Grundvattendagarna 2024, som i år arrangeras i Uppsala. På konferensen kan du uppdatera dig om det senaste inom exempelvis forskning, juridik, miljö och vattenförvaltning.

Årets teman är ännu inte fastställda men kommer att beröra de snabba förändringar som sker i vår omvärld och hur de påverkar våra grundvattenresurser, både sett till kvalitet och kvantitet. Aktuella frågor rör exempelvis robust grundvattenförsörjning, i såväl kris och krig som i ett förändrat klimat, samt i regional och kommunal planering. Aktuellt är också utmaningar för grundvattnet vid en ökad inhemsk mineralförsörjning samt nya idéer och perspektiv på undersökningar av grundvattnet ur olika aspekter.

I samband med att anmälan öppnar i april presenteras konferensens teman. Då presenteras även anvisningar för hur du skickar in förslag på föredrag.

Plats: Uppsala konsert och kongress (UKK), Vaksalagatan 1, Uppsala
Datum: 3–4 december 2024
Anmälan: Öppnar i april

Informationen på denna sida kommer att uppdateras löpande.

Senast granskad 2024-02-27