För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Grundvattendagarna 2022.

Grundvattendagarna 2022

Återigen kan vi på SGU välkomna kommuner, myndigheter, länsstyrelser, forskare, företag och andra organisationer till en konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde.

Börjar: 18 oktober 2022 11:00

Slutar: 19 oktober 2022 17:00

Efter uppehåll på grund av covid är det åter dags för branschen att träffas på Grundvattendagarna, där det senaste inom grundvatten presenteras och diskuteras. I Göteborg den 18–19 oktober finns möjligheter att uppdatera sig med forskningsresultat, juridik, miljömålsarbetet, miljöövervakning och vattenförvaltning samt utbildning, tips och idéer för sitt eget arbete.

Plats: Wallenbergs konferenscentrum, Medicinaregatan 20, Göteborg
Datum: 18 och 19 oktober 2022

Anmälan

Grundvattendagarna görs i samarbete med konferensarrangören Meetagain:

Anmäl dig via denna länk (öppnas i nytt fönster)

Sista anmälningsdag 7 oktober.

Program

Med reservation för eventuella ändringar.

Ladda ner programmet

Tisdag 18 oktober

10.45-11.30 Registrering
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.15

Inledande session, Wallenbergsalen

 

Värd: Jennie Abelsson

 

Inledning av generaldirektör Anneli Wirtén

 

Jennie Abelsson, Grundvatten på SGU

 

Joel Häggqvist, SGU, Nya bedömningsgrunder

  Wallenbergsalen Europa
13.20-14.40

Vattenförsörjning

 

Värd: Mattias Gustafsson 

 

My Olausson, Laholmsbuktens VA Halmstads och Laholms kommuners förändringsresa 

 

Calle Hjerne & Jakob Levén, SGU

Grundvatten i små magasin och enskild vattenförsörjning 

 

Anders Blom, Sweco

Rensa och renovera eller bygga nytt 

 

Oskar Sjöberg, Ramboll & Moa Falk, VAKIN

Spårämnesförsök i Umeåälvsåsen

Risk och ekonomiskt värde (15 minuterspresentationer)

 

Värd: Erika Skogsjö

 

Johanna Merisalu, Chalmers Samhällsekonomisk analys som hjälp för tillämpning av miljöbalkens rimlighetsavvägning 

 

Emma Lindborg, DHI

Metodik för riskbedömning enligt HAV:s nya vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden

 

Henric Thulin, Tyréns

Kan ett grundvattenmagasin värderas som en obligation

 

Nadine Gärtner, Chalmers

Combining Risk Assessments for Drinking water Protection with Ecosystem Services

 

Tomas Svensson, Geosigma

Känslighetsanalys - Metodik och roll i samhällsplanering

14.40-15.20 Kaffe, poster och utställning 
15.20-16.00

Geosystemtjänster, Wallenbergsalen

 

Värd: Mats Wallin

 

Emrik Lundin Frisk & Jenny Norrman, Chalmers

 

Victoria Svahn, Göteborgs kommun

 

Fredrik Mossmark, SGU

  Wallenbergsalen Europa
16.10-17.30

Modellering (15 minuters- presentationer)


Värd: Josef Källgården 

 

Daniel Erdal, Tyréns

Transparent modellosäkerhet i praktiken 

 

Erik Toller, Uppsala universitet

Application of the Analytic Element Method for modeling flow around tunnels 

 

Emma Lindborg, DHI

Betydelse av platsförståelse vid numerisk modellering 

 

Pierre Wikby, Chalmers

Modellering av Grundvatteninducerade sättningsskador

 

Eva Wendelin, SGU

Geologi i 3D  

Vattenkvalitet och geokemi

 

Värd: Joel Häggqvist 

 

Maria Åkesson, SGU

Trender i grundvattnets kemi 

 

Kirlna Skeppström, KTH & Bo Thunholm, SGU

Förekomst av radioaktiva ämnen i grundvatten 

 

Lina Hällström, Luleå tekniska universitet

Occurrence and mobility of critical metals in groundwater in Sweden 

 

Lars O Ericsson, Chalmers & Fredrik Mossmark, SGU

Röda Jorden ur ett hydrogeologiskt perspektiv

17.30 Avslutning, mingel, snacks
18.00 Middag

Onsdag 19 oktober

8.30-9.00

Kaffe

9.00-10.10

Aktuellt inom grundvatten och transportinfrastruktur, Wallenbergsalen

 

Värd: Jakob Levén

 

Niklas Blomqvist, Information från Svenska Geotekniska Föreningen

 

Ola Forssberg, Trafikverket: Nya Krav på Tunnlar

 

Christian Butron, Trafikverket och Annika Nilsson, Bergab: Miljödomen och grundvattenhantering i Västlänkenprojektet: krav och uppföljning

 

Niklas Blomqvist, Larö-Martin Iversen, Robin Jansson, NCC: Grundvattenutmaningar och erfarenheter från projekt Västlänken – deletapp Korsvägen.

10.10-10.40

Fika, postersession

 

 

 

Wallenbergsalen

Europa

10.40-12.00

Grundvatten och infrastruktur

Värd: Fredrik Mossmark

 

Izabella Remmert och Evelina Gallon
Den hydrogeologiska tidsskalan – Processen att etablera skyddsinfiltration i Göteborg och Stockholm

 

Terje Petersson, Anders Strandanger, Akvifär konsult AB och Signe Adelsköld, Geosigma: Förbifart Stockholms lärdomar kring anläggandet av infiltrationsanläggningar.

 

Johanna Antevik och Páll Björgulfsson

Anneberg-Skanstull tunnel – utmaningar och erfarenheter från en TBM-driven tunnel

 

Ezra Haaf, Chalmers

Tidsserieanalys för identifiering av grundvattenpåverkan från underjordiska anläggningar i stadsmiljö

Torka och ändrat klimat (15 minuters- presentationer)

Värd: Anders Retzner

 

Markus Giese

Changes in dynamic groundwater storage in mid to high altitude countries

 

Roland Barthel, Göteborgs universitet

Current understanding of groundwater recharge and groundwater drought in Sweden compared to countries with similar geology and climate

 

Frida Eklund och Björn Holgersson

Delförvaltningsplan och delåtgärdsplan för torka och vattenbrist

 

Anders Retzner, SGU

Klimatmodellering med HYPE

 

12.00-13.00

 

Lunch

 

 

Wallenbergsalen

Europa

13.00-14.20

Juridik, förvaltning

 

Värd: Björn Holgersson

 

Pia Pehrsson & Richard Sahlberg, Foyen

Senaste förändringarna i Miljöbalken och EU-praxis samt krav och skyldigheter för samhällsbyggare avseende balansen mellan samhällsnytta och miljöskydd

 

Carola Lindeberg

Nyheter inom vattenförvaltningen, EU-domar och förhandsbesked

Deponering av föroreningar

 

David Wladis och Sven Follin

Permanent lagring av miljöfarligt avfall i djupt bergförvar. Presentation om Rönnskärsverken, om modellering och aktiv design.

 

Hedi Rasul, Kent Werner, Sanna Andrén

Övervakning och modellering i Forsmark – strategier, metodik och system efter byggstart

Grundvattenövervakning och analys (15 minuterspresentationer)

 

Värd: Maria Åkesson

 

Ezra Haaf, Chalmers

Prediktering av grundvattennivåmätserier baserad på jämförande regional analys med maskininlärning

 

Alfredo Mendoza

Tidsserieanalys och grundvattenbildning längs Alnarpsdalen, Skåne.

 

Mattis Johansson, Norrköpings kommun Permanenta kontrollprogram av grundvattennivåer under åren 2022-2023

 

Rikard Tidala, Aqvify

Presentation om pågående datainsamling och utvärdering av påverkade brunnars mätdata

 

Tina Martin, Lunds universitet

Rumslig kartläggning av grundvattenhydrauliska egenskaper med geofysik

14.20-14:50

Fika

14.50-15.50

Framtid inom forskning och undervisning. Wallenbergsalen

 

Roland Barthel, Göteborgs universitet

 

Charlotte Sparrenbom, Lunds universitet

 

Mattias Blomberg, Formas

 

Moderator: Therese Bejgarn, SGU

15:50-16:00

 

Avslutning, Wallenbergsalen

 

Jennie Abelsson

Poster

Det kommer kostnadsfritt att finnas möjlighet för konferensdeltagare att sätta upp posters. Anmäl intresse för detta till e-post grundvattendagarna@sgu.se. Postern ska presentera en studie, metodutveckling eller andra resultat.

Monter

Vi kommer eventuellt att kunna erbjuda monterplats för företagspresentationer. Anmälan om monter görs via mejl till grundvattendagarna@sgu.se.

Välkommen!

/SGU:s projektgrupp för Grundvattendagarna 2022

Senast granskad 2021-06-24