Under fältsäsongen har SGU behov av att anställa extrageologer och extrageofysiker för undersökningsarbete i fält, men även för inmatning av geologiska uppgifter i SGUs databaser.
För anställning som extrageolog eller extrageofysiker krävs att du är, eller utbildar dig till, naturvetare med geologisk eller geofysisk inriktning.

Vid behov av extrageologer och extrageofysiker annonseras de lediga tjänsterna under rubriken Lediga tjänster på vår webbplats.

Läs mer på Lediga tjänster