Aitik

Aitik, strax söder om Gällivare i Norrbotten, är Sveriges största koppardagbrott.

Foto: Boliden Mineral AB.

SGU:s gruvnäringsråd

SGU:s gruvnäringsråd är ett organ för informationsutbyte och diskussion mellan företag och myndigheter om frågor av betydelse för hållbar tillväxt och företagande inom gruvnäringen.

Ledamöter

Ordförande

Anneli Wirtén, generaldirektör Sveriges geologiska undersökning

Ledamöter valda till och med 2023-12-31

 • Håkan Pihl, Nordkalk
 • Brita Iren Thomasson, Sametinget
 • Peter Åslund, Vinnova

Ledamöter valda till och med 2022-12-31

 • Johan Antti, Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket
 • Karin Comstedt Webb, HeidelbergCement Sweden AB
 • Uwe Fortkamp, Naturvårdsverket
 • Pierre Heeroma, LKAB
 • Stefan Romedahl, Boliden Mineral AB
 • Jonas Rudberg, Naturskyddsföreningen
 • Staffan Sandström, Zinkgruvan Mining AB
 • Maria Sunér, SveMin

Sekreterare

Peter Åkerhammar, Sveriges geologiska undersökning

Instruktion

Instruktion för Gruvnäringsrådet (nytt fönster)

Minnesanteckningar

Möte april 2022 (nytt fönster)

Möte november 2021 (nytt fönster)

Möte april 2021 (nytt fönster)

För äldre minnesanteckningar kontakta gruvnäringsrådets sekreterare.

Senast granskad 2022-02-02