Pågående riksintresseärenden

 

Fyndighet

Kommun(er)

Ämne/Material

Orsak

Skede

Kittelfjäll

Vilhelmina kommun

Olivin

Detaljavgränsning

Utredning

Handöl

Åre

Täljsten/talk

Detaljavgränsning

Utredning

Masugnsbyn

Kiruna

Grafit

Detaljavgränsning

Utredning

Grängesberg

Ludvika

Järnmalm

Detaljavgränsning

Utredning

Stollbergsfältet

Smedjebacken/Ludvika

Sulfidmalm/järnmalm

Nytt ärende

Utredning

Strömfors

Boliden

Sulfidmalm

Nytt ärende

Utredning

Ahmavuoma

Kiruna

Koppar, kobolt, guld

Nytt ärende

Utredning

Nyligen beslutade riksintressen för värdefulla ämnen eller material

Riksintresse

Beslutad

Diarienr

Olserum, REE

2023-05-23

dnr 31-2034-2022

Brunflo, kalksten

2021-12-20

dnr 31-2114/2015

Barsele, guld

2021-09-30

dnr 31-1734/2020

Nunasvaara, grafit

2020-06-08

dnr 31-388/2019

Buttle, kalksten

2019-03-25

dnr 31-1902/2016

Tistbrottet, dolomit

2019-01-28

dnr 31-827/2015

Kiskamavaara, kobolt och koppar

2018-07-05

dnr 31-2613/2016

Nautanen, sulfidmalm

2018-07-05

dnr 31-563/2018

Rönnöfors, skiffer

2018-03-19

dnr 31-2530/2014

Senast granskad 2023-05-23