Naturgummi

Naturgummiutvinning i Sri Lanka.

Naturgummi

Naturgummi används till däck samt gummidelar i maskiner och hushållsutrustning. Ingen produktion finns inom EU.

Naturgummi framställs från mjölksaft som skördas från gummiträdet. Gummiträdet förekommer vilt växande i Amazonas regnskogar men planterade bestånd finns längs tropikerna över hela världen. Gummits elastiska egenskaper gör att det kan användas som stöt- och vibrationsdämpande material i olika typer av maskiner. Dess impermeabla (ogenomträngliga) egenskaper tas tillvara i tätpackningar, slangar, med mera, där läckage av vätskor av gaser ska undvikas. Bland annat regnkläder och dykutrustning tillverkas av gummi på grund av dess vattenavstötande egenskaper. Gummi är även en god elektrisk isolator. Naturgummi är att föredra i vissa produkter medan syntetiskt gummi kan vara bättre i andra. Den stora skillnaden är att syntetiskt gummi produceras av restprodukter från petroleumindustrin.

Fyndigheter och produktion

Globalt sett är de största producenterna av naturgummi Thailand (33 procent), Indonesien (24 procent) och Vietnam (7 procent). Därtill finns produktion i flera länder i Syd- och Sydostasien, Syd- och Mellanamerika samt Afrika. Ingen produktion sker inom EU, utan behovet tillgodoses genom import från Indonesien, Thailand och Malaysia. Endast 1 procent av behovet kan tillgodoses från återvunnet material.

Senast granskad 2020-10-07