Projektet FRAME:s logotyp. Illustration.

FRAME

FRAME-projektet ingår i GeoERA Raw Materials Theme. Projektet har fokus på kritiska råmaterial (CRM), men inkluderar även andra metaller och mineral som i nuläget inte finns på EU:s lista över kritiska råmaterial.

Projektet FRAME (Forecasting and assessing Europe’s strategic raw materials needs) arbetar med tillgångar av kritiska material i EU. Målet är att bedöma områden inom EU där kritiska material kan förekomma. Med större kunskap om var fyndigheterna finns kan EU:s länder bättre förbereda sig inför den gröna omställningen.

I projektet ingår bland annat följande:

  • Uppdatering av kunskapsbasen avseende kritiska metaller och mineral i Europa.
  • Definiera ”state-of-the-art” när det gäller kritiska råmaterial.
  • Inventera sekundära källor till kritiska råmaterial i gruvavfall.
  • Visualisering av data.
  • Utveckling av metallogeniska modeller.
  • Utveckling av ”predictability maps”.
  • Sprida resultaten och kunskapsbasen till beslutsfattare på europeisk och nationell nivå, prospekteringsbolag och allmänhet.
  • Bidra till en gemensam europeisk plattform för mineralinformation.

SGU leder två av delprojekten i FRAME: WP3 och WP6:

WP3 – Critical and Strategic Raw Materials Map of Europe

Inom delprojekt WP3 har vi kartlagt var utvalda kritiska råmaterial finns inom EU idag. Det har också tagits fram kartor över så kallade metallogeniska områden där chansen är störst att hitta kritiska material inom EU.

WP6 – Conflict free Nb-Ta for the EU

Tantal är definierad som ett konfliktmineral och i delprojekt WP6 har en översikt över förekomsten Nb-Ta-mineraliseringar i Europa tagits fram. Avsikten är att öka prospekteringsintresset och därmed potentialen för utvinning av mineraliseringarna inom EU.

Mer information om FRAME

Mer information finns på projektets webbplats:

FRAME – Forecasting and assessing Europe’s strategic raw materials needs

Senaste nytt från projektet fokuserar på kartläggningen och metallogeniska kartor för tantal och sällsynta jordartsmetaller:

FRAME Newsletter, June 2020

Kontaktpersoner från SGU är

Martiya Sadeghi (WP3)

Helge Reginiussen (WP6)

Geoera credits.png

Senast granskad 2020-07-08