Månadens grundvattennivå

Grundvattennivåns avvikelse i juli

 Kartan visar grundvattennivåer i små och stora magasin juli 2018.

Månadskartorna har publicerats en gång i månaden sedan slutet av 1983. De grundar sig på mätningar av grundvattennivåer som SGU kontinuerligt genomför i ett nätverk av mätstationer runt om i landet samt statistisk bearbetning av dessa mätningar. I fönstret nedan kan du bläddra mellan olika månadskartor genom att välja år och månad med respektive reglage.

Notera att kartorna är översiktliga eftersom de är baserade på ett begränsat antal mätstationer. Det är också viktigt att förstå att kartorna redovisar grundvattensituationen i förhållande till den aktuella månadens normalvärden. Detta betyder att nivåerna i absoluta termer inte är likvärdiga bara för att man har en likvärdig klassning av situationen under två olika månader. Det är istället förhållandet mellan det uppmätta värdet och månadens normalvärde som i detta fall är likvärdigt.

Är nivån klassad som under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 3e år. Är nivån klassad som mycket under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 7e år. Motsvarande återkomsttider gäller även när nivåerna är över det normala respektive mycket över det normala.