Geofysiska mätningar. Foto: SGU

Geofysiska mätningar. Foto: SGU

SGU

FÖR SYV

För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning

Integrerad studie- och yrkesvägledning
Flera rapporter och studier visar att det finns behov att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning (exempelvis Skolverket) och involvera även pedagoger och rektorer i uppdraget. Därför är en central del i satsningen och materialet kopplat till studie- och yrkesvägledning och visar på konkreta exempel från studie- och yrkesliv. Det gör att studie- och yrkesvägledare och pedagoger kan arbeta tillsammans på ett enkelt sätt och ge eleverna: 

  • Möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för elevers framtida studie- och yrkesval.
  • Möjlighet att utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och yrkesval.

Dina verktyg
Geologisk består av tre teman med totalt tio övningar som övar förmågorna i svenska, samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap. Varje övning innehåller olika elevaktiva uppgifter med koppling till framtidens arbete och studier. 

Nedan hittar du ett urval filmer och tillhörande material som ligger under respektive övning. Med hjälp av dessa kan du hjälpa eleverna se en större bredd av utbildningsvägar och arbetslivet, med fokus på geologiinriktade arbeten. 

För att komma igång kan du även använda vårt mer övergripande presentationsmaterial. De första bilderna innehåller lite tips och trix om hur du kan använda materialet, och resten av bilderna är en presentation som du kan visa direkt i klassrummet: Geologisk: jobba med geologi!? (PowerPoint).

 

Utbildning Arbetsmarknad Inspiration
Lär dig mer om geovetenskap på Uppsala Universitet! (film) Intervju med Ebba Rocklind på konsultföretaget NIRAS Sweden AB (film) EU-kommissionens råvaruinitiativ: Raw materials - the stuff that dreams are made of (film)
Stockholms Universitet: Guldläge för geologer! (film) Intervju med Fredrik von Weisz på konsultföretaget Pöyry (film) Forskare vid Newcastle University berättar mer om geovetenskaplig forskning (film)
  Minna Severin berättar hur det är att vara statsgeolog (film) Universitetet i Cambridge berättar om vad geovetenskap, Earth Science, är! (film)
    Geologer från den spanska geologiska undersökningen berättar mer om hur kartor tas fram (film)

Anpassat efter de senaste rönen från Skolverket och Skolinspektionen
Genom att tydligt koppla samman det pedagogiska materialet med verktyg för studie- och yrkesvägledare uppfyller vi de direktiv och förslag som Skolverket och Skolinspektionen står bakom. Satsningen ska därför syfta till att:

  • Stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete.
  • Erbjuda undervisningsmaterial med koppling skola-arbetsliv i alla ämnen.
  • Öka kunskapen om arbetsmarknaden.
  • Utveckla samarbete för skola-arbetsliv mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor på skolan.

Syfte 

Syfte med satsningen är att skapa en mer grundläggande förståelse för geologins betydelse och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi – till exempel naturresurser, infrastruktur, grundvatten och miljö.