Börjar: 10 november 2016 15:00

Slutar: 10 november 2016 21:00

Christer Åkerman har utsetts till Årets Geolog med följande motivering:
”Christer har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med och för geologin. Han har sammanställt malmförekomster och malmbehovet i Sverige och EU. Han har fört ut svensk prospekteringskompetens till delar av tredje världen. Han har medverkat till instiftandet av Geologins dag och arbetat aktivt med att föra ut geologi till allmänheten och uppväxande generationer. Christer har även varit drivande både i fackklubb och i professionsförening; på arbetsplats, i Geosektionen, och i European Federation of Geologists (EFG) på Europanivå.

Middag serveras i SGUs matsal till en kostnad av 100 kr för medlemmar i Naturvetarna och för studenter, och 200 kr för övriga.

Plats: Aulan, Geocentrum, Uppsala

Datum: Torsdagen den 10 november, 2016

Program:
15.00-15.15: Pia Hansson (ordförande i Geosektionen)
15.15-15.35: Jenny Andersson, SGU ”Vem kan svensk regionalgeologi?"
15.40-16.00: Stefan Claesson, Naturhistoriska Riksmuséet ”Åldersbestämning av Sveriges berggrund – återblick på en enastående utveckling”
16.00-16.20: Kaffe
16.20-16.40: Årets vinnare av Jan Bergström Young Geoscientist Award
16.45-17.05: Årets vinnare av Lindström prize in pre-Quaternary sedimentology and sedimentary petrology
17.10-17.30: Årets Geolog, Christer Åkerman, ”Från Big Bang till senior - resor genom tiden”
17.30-17.45: Diskussion
17.45-18.15: Mingel
18.30: Middag i SGUs matsal för de som har anmält sig

Anmälan: Anmäl till otto.pile@sgu.se senast 28/10

Årets tillställning är ett samarrangemang med Geologiska Föreningen, som även delar ut andra utmärkelser under eftermiddagen.