Apatit

Apatitkristaller kan vara mycket vackra och används ibland i smycken.

Foto: Pixabay

Undersökningstillstånd - vad innebär det?

Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt (även i förhållande till markägaren) att kartlägga geologin inom det aktuella området med syfte att ta reda på om det finns en fyndighet, hur den i så fall är beskaffad, dess storlek och eventuella brytvärdhet.

Ett undersökningstillstånd ger också företräde till en bearbetningskoncession av den eventuella fyndigheten.

Det är viktigt att observera att ett undersökningstillstånd, sitt namn till trots, inte ger någon rätt att direkt påbörja undersökningsarbete. För att bedriva undersökningsarbete krävs en arbetsplan.

Läs mer nedan.

Information till markägare och sakägare

Senast granskad 2024-03-19