3 mars 2022

Exporter ur nya MRR

Angående exporten ur MRR så måste SGU från och med nu ta ut en avgift för varje export.

Mineralrättigheter ingår i Geodatasamverkan, vilket innebär att vi tillhandahåller datasetet till kunder till Geodatasamverkan.

Det innebär att vi inte får eller kan tillhandahålla informationen till någon aktör som inte betalar avgift till Geodatasamverkan.

Exporten ur MRR kommer att kunna levereras från och med den 9 mars 2022.
Exporten levereras därefter första måndagen varje månad.
Om ni inte vill ha exporten varje månad kan ni vid behov beställa den från SGU:s kundservice.

Läs mer om geodatasamverkan, hur ni beställer exporten, och innehållet i exporten här

Senast granskad 2022-03-03