9 juni 2023

Undersökningstillstånd Sourravaara nr 5

Bergsstaten har den 9 juni 2023 beslutat att bevilja Talga Battery Metals AB undersökningstillstånd för området Sourravaara nr 5 i Gällivare kommun i Norrbottens län

Bergsstaten har den 9 juni 2023 beslutat att bevilja Talga Battery Metals AB undersökningstillstånd för området Sourravaara nr 5 i Gällivare kommun i Norrbottens län (Dnr BS 200-309-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheterna Gällivare Ullatti 24:4, Gällivare Lillberget 4:2 och Gällivare Sammakko 1:32 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 14 juli 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-06-09