Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Provtagningsplatsers attribut

23 §

För varje provtagningsplats ska minst de attributdata som framgår av bilaga 2 avsnitt B fastställas och anges.

Attributen i SGU:s föreskrifter om övervakning bilaga 2, avsnitt B (SGU-FS 2014:1) anger den information som behövs för varje provtagningsplats för att det ska vara möjligt att utvärdera mätdata och presentera analysresultat. Både för kemiska och kvantitativa analysresultat är det viktigt att veta när, var och hur samt i vilken geologisk och hydrogeologisk miljö proverna är tagna.

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut

Relaterad information