Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Miljökvalitetsnormer i form av utgångspunkt för att vända en trend

Utgångspunkten för att vända en trend ska fastställas för de förekomster där man kan se betydande uppåtgående trender av föroreningskoncentrationer. Utgångspunkten för att vända en trend ska sättas som en procentandel av det fastställda riktvärdet för grundvattenförekomsten, se bilden nedan.

Avsikten med utgångspunkten för att vända en trend är att visa när åtgärder behöver vidtas för att vända en betydande, ihållande, uppåtgående trend så att halterna aldrig hinner bli så höga att riktvärdet överskrids (se avsnitt Identifiering av trender).

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut

Relaterad information