Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Datahantering

14 §

Uppdateringar och korrigeringar av data ska göras på ett spårbart sätt och utan att ursprungliga data om grundvattenförekomsten eller grundvattentäkten förloras. Det ska tydligt framgå att data har ändrats, vilken myndighet som har utfört ändringen och datum då ändringen skett.

Om data som hämtats från SGU revideras eller kompletteras ska detta snarast rapporteras till SGU.

Det är viktigt att bedömningar och klassificeringar som genomförs versionhanteras så att det är möjligt att spåra beslut och eventuella ändringar. SGU karterar, samlar in och lagrar stora delar av de uppgifter som efterfrågas i kartläggningen. Uppgifterna finns tillgängliga för vattenmyndigheterna genom VISS eller länsstyrelsernas gemensamma GIS-miljö. I de fall vattenmyndigheterna använder dessa och upptäcker behov av revidering kan detta genomföras men för att undvika skillnader mellan vattenmyndigheternas data och SGU:s data ska revideringen rapporteras till SGU så snabbt som möjligt.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;