7 november 2023

Undersökningstillstånd Svanis nr 3

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 7 november 2023 beslutat att bevilja Rare Earth Energy Metals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Svanis nr 3, Bodens, Gällivare och Jokkmokks kommuner i Norrbottens län. (Dnr BS 200-556-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Boden Edefors-Grundträsk 1:3 och Boden Djupsjö 3:80 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 12 december 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-07