17 november 2023

Frånträde av del av Hälleberget nr 1

Bergsstaten informerar om förändringar avseende undersökningstillståndet Hälleberget nr 1, Ragunda kommun, Jämtlands län.

Tillståndsinnehavaren har den 15 november 2023 anmält att undersökningstillståndet delvis ska upphöra. Delar av undersökningstillståndet upphöra därför att gälla den 15 december 2023.

De kända fastighetsägare och övriga sakägare som inte längre berörs av tillståndet underrättas per post.

Ägare av fastigheterna Ragunda Utanede 6:1 och Ragunda Byn 1:70 samt delägare av samfälligheterna Ragunda Västeråsen S:3, Ragunda Byn S:1, Ragunda Byn S:10, Ragunda Byn S:14, Ragunda Byn S:15, Ragunda Byn S:2, Ragunda Byn S:3, Ragunda Bispgården S:1, Ragunda Bispgården S:2 samt Ragunda Bispgården S:3 som inte längre berörs av tillståndet underrättas genom denna kungörelse.

Kartor över det kvarstående området (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-17