Faktura till Bergsstaten

Elektroniska fakturor

Från och med den 1 april 2019 gäller obligatorisk e-faktura, läs mer om detta i dokumentet ”Obligatorisk-e-faktura” som du hittar under rubrik "Relaterad information". 

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan som organisatoriskt tillhör Sveriges geologiska undersökning (SGU). Sveriges geologiska undersökning, SGU, tar emot elektroniska fakturor via:

Operatör fakturaväxel Opus Capita 

 • SGU:s partsid: 2021002528 
 • Teknisk mottagningsadress: https://editorggw.infodata.se:9443/msh

Peppol-nätverket

 • SGU:s Peppol-ID: 0007:2021002528

Fakturaportalen 

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni själva manuellt registrera er faktura i Fakturaportalen. Den lösningen passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor.

För att börja skicka fakturor till Sveriges geologiska undersökning via Fakturaportalen gör så här:

1. Registrera ert företag hos Fakturaportalen (https://web.fakturaportalen.se/register)

2. Bekräfta registreringen genom att svara på ett aktiveringsmail som skickas till dig.

3. Logga in på Fakturaportalen (https://web.fakturaportalen.se/login)

4. Vid första inloggningstillfället behöver ni ange "Medlems betalningsinformation". Gå till      Inställningar->Skicka->Medlems betalningsinformation

5. Registrera fakturan

Observera att fakturor till Sveriges geologiska undersökning ska märkas med en 5-6 siffrig organisationskod – denna anger ni i fältet ”Kunds referens 1”.

Mer information för att komma igång med att skicka fakturor via Fakturaportalen finns i pdf-filen med namn Lathund_Fakturaportalen.

Allmänt om fakturor 

Fakturaadress: Sveriges geologiska undersökning, FE 17, 838 73 Frösön

Fakturor till Sveriges geologiska undersökning ska märkas med en 5-6 siffrig organisationskod (kostnadsställe) som referens. Denna ska uppges vid beställning.

Organisationsnummer: 202100-2528 

VAT-nummer: SE202100252801  

En faktura till Sveriges geologiska undersökning ska innehålla följande: 

 • Fakturanummer
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Referens: 5-6 siffrig organisationskod (kostnadsställe)
 • Beställarens namn
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum (SGU tillämpar 30-dagars betalningsvillkor)
 • Datum för varuleverans eller utförandet av tjänsterna
 • Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • Säljarens organisationsnummer + momsregistreringsnummer
 • Uppgifter om säljaren är registrerad för F-skatt och/eller A-skatt
 • Tillämpad skattesats, beskattningsunderlag samt momsbelopp. Vid befrielse från moms – hänvisa till relevant bestämmelse i ML eller i mervärdesskattedirektivet. (Observera att SGU omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster.)
 • Bankgiro/Plusgiro

Senast granskad 2022-05-06