För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Faktura till Bergsstaten

Elektroniska fakturor

Från och med den 1 april 2019 gäller obligatorisk e-faktura, läs mer om detta i dokumentet ”Obligatorisk-e-faktura” som du hittar under rubrik "Relaterad information". 

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan som organisatoriskt tillhör Sveriges geologiska undersökning (SGU). Sveriges geologiska undersökning, SGU, tar emot elektroniska fakturor via:

Operatör fakturaväxel Opus Capita 

 • SGU:s partsid: 2021002528 
 • Teknisk mottagningsadress: https://editorggw.infodata.se:9443/msh

Peppol-nätverket

 • SGU:s Peppol-ID: 0007:2021002528

Fakturaportalen 

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni själva manuellt registrera er faktura i Fakturaportalen. Den lösningen passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor.

För att börja skicka fakturor till Sveriges geologiska undersökning via Fakturaportalen gör så här:

1. Registrera ert företag hos Fakturaportalen (https://web.fakturaportalen.se/register)

2. Bekräfta registreringen genom att svara på ett aktiveringsmail som skickas till dig.

3. Logga in på Fakturaportalen (https://web.fakturaportalen.se/login)

4. Vid första inloggningstillfället behöver ni ange "Medlems betalningsinformation". Gå till      Inställningar->Skicka->Medlems betalningsinformation

5. Registrera fakturan

Observera att fakturor till Sveriges geologiska undersökning ska märkas med en 5-6 siffrig organisationskod – denna anger ni i fältet ”Kunds referens 1”.

Mer information för att komma igång med att skicka fakturor via Fakturaportalen finns i pdf-filen med namn Lathund_Fakturaportalen.

Allmänt om fakturor 

Fakturaadress: Sveriges geologiska undersökning, FE 17, 838 73 Frösön

Fakturor till Sveriges geologiska undersökning ska märkas med en 5-6 siffrig organisationskod (kostnadsställe) som referens. Denna ska uppges vid beställning.

Organisationsnummer: 202100-2528 

VAT-nummer: SE202100252801  

En faktura till Sveriges geologiska undersökning ska innehålla följande: 

 • Fakturanummer
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Referens: 5-6 siffrig organisationskod (kostnadsställe)
 • Beställarens namn
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum (SGU tillämpar 30-dagars betalningsvillkor)
 • Datum för varuleverans eller utförandet av tjänsterna
 • Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • Säljarens organisationsnummer + momsregistreringsnummer
 • Uppgifter om säljaren är registrerad för F-skatt och/eller A-skatt
 • Tillämpad skattesats, beskattningsunderlag samt momsbelopp. Vid befrielse från moms – hänvisa till relevant bestämmelse i ML eller i mervärdesskattedirektivet. (Observera att SGU omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster.)
 • Bankgiro/Plusgiro

Senast granskad 2022-05-06