Mårtensbergs gruvkarta

Mårtensbergs gruvkarta

Bergsstaten, skannad från arkivet

Gamla gruvkartor

Arbete har gjorts för att digitalisera Bergsstatens gruvkartor, så samtliga gruvkartor är nu tillgängliga digitalt.

I det här gruvkarteregistret finns gruvkartor från mitten av 1800-talet och framåt.

Öppna "GeoLagret" (nytt fönster)

Nedan länk leder till en sida med beskrivning av GeoLagret samt hur du bäst söker där.

Läs mer (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-26