Vintervy över gruvberget

Vintervy över gruvberget

Åsa Persson, SGU

Gruvor

Här hittar du information om vilka gruvor som är i drift i Sverige idag och vem som ansvarar för gamla gruvhål. Information om vad Bergsstaten gör vid sina gruvinspektioner hittar du under rubriken Tillsyn.

En stor del av Bergsstatens gamla gruvkartor är inskannade och kan sökas i avsnittet Gamla gruvkartor.

Kartvisaren Mineralrättigheter

Kartvisaren Mineralrättigheter visar information från Bergsstatens mineralrättsregister. Kartvisaren visar områden där det finns undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner. Här kan du också se markanvisat område till koncessioner.

Öppna Mineralrättigheter (nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-26