En stor del av Bergsstatens gamla gruvkartor är inskannade och kan sökas i avsnittet Gamla gruvkartor.

Kartvisaren Mineralrättigheter

Kartvisaren Mineralrättigheter visar information från Bergsstatens mineralrättsregister. Kartvisaren visar områden där det finns undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner. Här kan du också se markanvisat område till koncession och gällande torvkoncessioner.

Öppna Mineralrättigheter (nytt fönster)