År

Totalt antal inkomna ansökningar

Bifall

Avslag

 

2019

4

2

1

 

2018

2

4

1

 

2017

5 (samt 2 återförvisade från Regeringen)

6

0

 

2016

4 (samt 5 återförvisade från Regeringen)

6

1

 

2015

8*

2

0

 

2014

6

3*

2

 

2013

5*

5

1

 

2012

6

6*

0

 

2011

6*

2

0

 

2010

7*

3*

0

 

2009

3*

4

0

 

2008

8

5

0

 

2007

2*

7

0

 

2006

4

2

0

 

2005

2*

1*

0

 

2004

2*

2*

0

 

2003

0*

2*

1

 

2002

1*

3*

1

 

2001

4*

3*

1

 

2000

6*

7*

0

 

                     *Innefattar endast helt nya bearbetningskoncessioner, inte sådana som endast är omvandling från utmål till bearbetningskoncession.

 

Skriv ut tabell (öppnas i nytt fönster)