År

Totalt antal inkomna ansökningar

Bifall

Avslag

2020 Q1

2

0

0

2019

4

2

1

2018

2

4

1

2017

5 (samt 2 återförvisade från regeringen)

6

0

2016

4 (samt 4 återförvisade från regeringen)

6

1

2015

8*

2

0

2014

6

3*

2

2013

5*

5

1

2012

6

6*

0

2011

6*

2

0

2010

7*

3*

0

2009

3*

4

0

2008

8

5

0

2007

2*

7

0

2006

4

2

0

2005

2*

1*

0

2004

2*

2*

0

2003

0*

2*

1

2002

1*

3*

1

2001

4*

3*

1

2000

6*

7*

0

*Innefattar endast helt nya bearbetningskoncessioner, inte sådana som endast är omvandling från utmål till bearbetningskoncession.

 

Skriv ut tabell (öppnas i nytt fönster)