Blanketter

På denna sida hittar du blanketter för ansökan om undersökningstillstånd, förlängning av redan utfärdade undersökningstillstånd samt övriga blanketter för exempelvis prövning och redovisning av utfört undersökningsarbete. De flesta blanketterna är i ifyllbara pdf-format.

Omslag-ansökan.png

Ansökan om undersökningstillstånd

Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt att kartlägga geologin inom det aktuella området. Tillståndet avser ett specifikt område och det är bergmästaren som beviljar tillståndet. Tillståndet gäller för en treårsperiod.

Ansökan om undersökningstillstånd för diamant

För ansökan om undersökningstillstånd för diamant gäller särskilda blanketter.

Ansökan om förlängning av undersökningstillstånd

Efter prövning kan undersökningstillstånd få förlängning med i första hand tre år. Maximal giltighetstid är 15 år.

Anmälan om frånträdande av undersökningstillstånd

En innehavare kan välja att frånträda ett undersökningstillstånd

Ansökan om medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd

En innehavare av ett undersökningstillstånd kan välja att överlåta ett undersökningstillstånd till ett annat bolag eller privatperson.

Begäran om fastställelse av arbetsplan

Tillståndshavaren av ett undersökningstillstånd och/eller en bearbetningskoncession kan vända sig till Bergsstaten och begära en prövning av en arbetsplan i de fall det framställts invändningar mot den.

Övriga blanketter

Här hittar du blanketter och mallar för bland annat redovisning av undersökningsarbete och förteckningar.


Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter i ärende om undersökningstillstånd och förlängning av undersökningstillstånd (nytt fönster)

Senast granskad 2024-03-13