Bilden visar en berghäll vid vatten

Berghäll vid vatten

Foto: Thomas Eliasson, SGU.

Statistik

Här redovisas statistik över antal inkomna ansökningar om nya undersökningstillstånd, antal ansökningar om förlängda undersökningstillstånd och ansökan om bearbetningskoncessioner. Här finns också uppgifter om beslutad mineralersättning och avgifter enligt minerallagen.

Undersökningstillstånd

I tabellen visas antalet inkomna ansökningar om nya undersökningstillstånd, antal beviljade och avslagna undersökningstillstånd fördelat per år, med start år 2000. För innevarande år redovisas statistik per kvartal.

Förlängning av undersökningstillstånd

I tabellen visas antalet inkomna ansökningar om förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd, antal beviljade och avslagna förlängningsansökningar fördelat per år, med start år 2000. För innevarande år redovisas statistik per kvartal.

Bearbetningskoncessioner

I tabellen visas antalet inkomna ansökningar om bearbetningskoncession, antal beviljade och avslagna bearbetningskoncessioner fördelat per år, med start år 2000. För innevarande år redovisas statistik per kvartal.

Mineralersättning

Bearbetningskoncessioner beviljade från och med 1 maj 2005 omfattas av bestämmelsen om mineralersättning. Vid bearbetning ska koncessionshavaren för varje kalenderår betala en mineralersättning.

I början av varje kalenderår tas underlag in från koncessionshavarna på brutet och uppfordrat mineral föregående år, det vill säga beslut om mineralersättning för t ex år 2018 sker under 2019.

Avgifter enligt minerallagen

Här kan du läsa om olika avgifter och ersättningar enligt minerallagen. I tabellen visas beslutad mineralersättning och avgifter fördelat per år, med start år 2003.

Senast granskad 2024-02-26