En rödviolett blomma som indikerar att det finns järn i  marken -  Viscaria alpina

Leif Bildström, SGU.

Mineralersättning

Bearbetningskoncessioner beviljade fr o m 1 maj 2005 omfattas av bestämmelsen om mineralersättning. Vid bearbetning ska koncessionshavaren för varje kalenderår betala en mineralersättning.

Ersättningen motsvarar två promille av det beräknade värdet av de mineral som omfattas av koncessionen och som har brutits och uppfordrats inom koncessionsområdet under året. Kolumnen "År" anger året då mineral har brutits och uppfordrats. Beslut om och betalning av mineralersättning sker året därefter. Av ersättningen ska tre fjärdedelar tillfalla fastighetsägare inom koncessionsområdet och en fjärdedel staten. 

År Bidragande koncessioner Mineralersättning, totalt Mineralersättning, till staten Mineralersättning, till markägare
2022 21 24 270 011 6 067 485 18 202 526
2021 22 20 650 662 5 162 666 15 487 996
2020 21 19 264 020 4 816 005 14 448 015
2019 18 16 545 231 4 136 308 12 408 924
2018 18 13 468 117 3 367 029 10 101 088
2017 17 12 035 825 3 026 070 9 078 216
2016 15 6 332 505 1 583 127 4 749 378
2015 11 6 381 449 1 585 085 4 796 364
2014 13 7 372 452 1 843 113 5 529 339
2013 13 6 886 013 1 721 503 5 164 511
2012 11 5 150 918 1 287 730 3 863 180
2011 7 4 559 742 1 139 936 3 419 807
2010 5 2 280 263 570 095 1 710 197
2009 4 682 217 170 952 511 663
2008 3 234 475 58 221 175 856
2007 1 21 392 5 348 16 044
2006 1 30 241 7 560 22 681

Skriv ut tabell (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-03