Inbetalningar till Bergsstaten

Här finns mer information när det gäller inbetalningar till Bergsstaten.

Organisationsnummer: 202100-2528

VAT-nummer: SE202100252801

Bankgiro: 5803-4174

Bankgiro (enbart för inbetalning av säkerheter): 232-8474

Bankgiro (enbart för inbetalning av Mineralersättning): 5050-7821

 

Bankuppgifter vid utrikes inbetalning till Bergsstaten

Inbetalning av ansöknings- och undersökningsavgifter

Bank namn: Danske Bank Sverige, Norrmalmstorg 1, Box 7523, 103 92 Stockholm, Sweden

Konto namn: Sveriges Geologiska Undersökning, Villavägen 18, 751 28 Uppsala

BIC: DABASESX

SWIFT code: DABASESX

IBAN code. SE9612000000012810112339

 

Inbetalning avseende deponerade medel för säkerhet i samband med undersökningsarbete

Bank namn: Danske Bank Sverige, Norrmalmstorg 1, Box 7523, 103 92 Stockholm, Sweden

Konto namn: Sveriges Geologiska Undersökning, Villavägen 18, 751 28 Uppsala

BIC: DABASESX

SWIFT code: DABASESX

IBAN code. SE4912000000012810112312

Senast granskad 2023-04-13