Inbetalningar till Bergsstaten

Här finns mer information när det gäller inbetalningar till Bergsstaten.

Organisationsnummer: 202100-2528

VAT-nummer: SE202100252801

Bankgiro: 5803-4174

Bankgiro (enbart för inbetalning av säkerheter): 232-8474

bankgiro (enbart för inbetalning av Mineralersättning): 5050-7821

Senast granskad 2021-12-16