Ådergnejs

Ådergnejs

Charlotte Möller, foto

Avgifter enligt minerallagen

I samband med ansökningar om undersökningstillstånd, bearbetningskoncession eller markanvisning tas avgifter ut.

Ansökningsavgift: Ingår ansökan om undersökningstillstånd, ansökan om förlängning av undersökningstillstånd och ansökan om bearbetningskoncession. Ansökningsavgifter återbetalas inte.

Undersökningsavgift och förlängningsavgift: Avgiftens storlek beror på storleken på det sökta området och vilket koncessionsmineral ansökan avser. Avgiften ökar med tillståndets ålder.

Försvarsavgift (försvar av utmål): Är en avgift enligt den gamla lagstiftningen. Utmål motsvarar bearbetningskoncession i nuvarande lagstiftning. Det är en årlig avgift som utmålshavaren får betala så länge utmålet består.

Markanvisningsavgift: Vid beslut om markanvisning (mark som tas i anspråk för gruvverksamheten) tas en avgift ut av den sökande, 80 000 kr om sammanträde hålls och i annat fall med 40 000 kr.

Frånträdande av undersökningstillstånd: En innehavare av undersökningstillstånd kan anmäla frånträdande av undersökningstillståndet innan giltighetstiden gått ut och då få tillbaka den del av avgiften som inte utnyttjas. Återbetalning görs inte för det första året och för tiden därefter endast för hela tolvmånadersperioder och hela hektar.

För att se hela tabellen i sidled, använd den scrollbar som återfinns längst ner i tabellen.

År Ansökn.-
avgift
Undersökn.-
avgift
Förlängn.-
avgift
Försvars-
avgift
Markanv.-
avgift
Åter-
betalning
frånträdande
Summa
2022 468 500 3 308 118 2 929 137 0 160 000 -291 253 6 574 502
2021 395 000 4 829 440 7 140 025 0 80 000 -37 335 12 407 130
2020 456 500 4 797 763 13 917 387 0 40 000 -639 452 18 572 198
2019 478 000 4 101 860 5 613 261 0 40 000 -4 476 567 5 756 554
2018 412 000 5 814 840 12 912 928 0 80 000 -1 481 824 17 737 944
2017 585 000 6 991 905 11 752 762 0 40 000 -235 700 19 133 967
2016 513 500 2 583 098 6 048 248 2 800 40 000 -816 025 8 371 621
2015 906 500 3 582 934 11 079 681 12 100 160 000 -1 331 454 14 409 761
2014 771 500 3 392 570 19 689 995 2 800   -2 609 790 21 247 075
2013 769 015 4 550 790 16 574 107 7 300 40 000 -4 052 077 17 889 135
2012 833 500 8 602 966 17 441 850 15 900 40 000 -1 164 523 25 769 693
2011 1 153 000 6 018 463 26 756 238 24 700 0 -251 021 33 701 380
2010 1 050 500 4 735 136 9 032 238 27 200 80 000 -205 018 14 720 056
2009 787 500 4 319 513 8 505 679 30 000 40 000 -2 015 602 11 667 090
2008 1 342 993 12 373 854 13 114 100 30 000 120 000 -1 396 926 25 584 021
2007 1 317 060 14 096 778 6 712 326 31 900 0 -760 881 21 397 183
2006 773 500 8 639 612 4 967 148 49 100 40 000 -181 059 14 288 301
2005 502 000 5 133 974 2 864 008 21 000 40 000 -329 817 8 231 165
2004 254 000 3 168 178 4 261 515 58 000 0 -432 955 7 308 738
2003 353 500 5 937 895 4 742 129 70 820 0 -2 264 495 8 839 849

Skriv ut tabell (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-26