För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Charlotte Möller

Avgifter enligt minerallagen

I samband med ansökningar om undersökningstillstånd, bearbetningskoncession eller markanvisning tas avgifter ut.

Ansökningsavgift: Ingår ansökan om undersökningstillstånd, ansökan om förlängning av undersökningstillstånd och ansökan om bearbetningskoncession. Ansökningsavgifter återbetalas inte.

Undersökningsavgift och förlängningsavgift: Avgiftens storlek beror på storleken på det sökta området och vilket koncessionsmineral ansökan avser. Avgiften ökar med tillståndets ålder.

Försvarsavgift (försvar av utmål): Är en avgift enligt den gamla lagstiftningen. Utmål motsvarar bearbetningskoncession i nuvarande lagstiftning. Det är en årlig avgift som utmålshavaren får betala så länge utmålet består.

Markanvisningsavgift: Vid beslut om markanvisning (mark som tas i anspråk för gruvverksamheten) tas en avgift ut av den sökande, 80 000 kr om sammanträde hålls och i annat fall med 40 000 kr.

Frånträdande av undersökningstillstånd: En innehavare av undersökningstillstånd kan anmäla frånträdande av undersökningstillståndet innan giltighetstiden gått ut och då få tillbaka den del av avgiften som inte utnyttjas. Återbetalning görs inte för det första året och för tiden därefter endast för hela tolvmånadersperioder och hela hektar.

För att se hela tabellen i sidled, använd den scrollbar som återfinns längst ner i tabellen.

ÅrAnsökn.-
avgift
Undersökn.-
avgift
Förlängn.-
avgift
Försvars-
avgift
Markanv.-
avgift
Åter-
betalning
frånträdande
Summa

2019

478 000 4 101 860 5 613 261 0 40 000 -4 476 567 5 756 554

2018

412 000 5 814 840 12 912 928 0 80 000 -1 481 824 17 737 944

2017

585 000

6 991 905

11 752 762

0

40 000

-235 700

19 133 967

2016

513 500

2 583 098

6 048 248

2 800

40 000

-816 025

8 371 621

2015

906 500

3 582 934

11 079 681

12 100

160 000

-1 331 454

14 409 761

2014

771 500

3 392 570

19 689 995

2 800

 

-2 609 790

21 247 075

2013

769 015

4 550 790

16 574 107

7 300

40 000

-4 052 077

17 889 135

2012

833 500

8 602 966

17 441 850

15 900

40 000

-1 164 523

25 769 693

2011

1 153 000

6 018 463

26 756 238

24 700

0

-251 021

33 701 380

2010

1 050 500

4 735 136

9 032 238

27 200

80 000

-205 018

14 720 056

2009

787 500

4 319 513

8 505 679

30 000

40 000

-2 015 602

11 667 090

2008

1 342 993

12 373 854

13 114 100

30 000

120 000

-1 396 926

25 584 021

2007

1 317 060

14 096 778

6 712 326

31 900

0

-760 881

21 397 183

2006

773 500

8 639 612

4 967 148

49 100

40 000

-181 059

14 288 301

2005

502 000

5 133 974

2 864 008

21 000

40 000

-329 817

8 231 165

2004

254 000

3 168 178

4 261 515

58 000

0

-432 955

7 308 738

2003

353 500

5 937 895

4 742 129

70 820

0

-2 264 495

8 839 849

Skriv ut tabell (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2020-02-05