Anmälan om frånträde av undersökningstillstånd

En innehavare av ett undersökningstillstånd kan välja att frånträda tillståndet.

Nedan handlingar ska lämnas in till Bergsstaten i samband med anmälan om frånträde:

Anmälan ska vara signerad av behörig firmatecknare.

Fullmakt och/eller registreringsbevis som styrker behörigheten för den som begär frånträdet ska bifogas.

Fastighetsförteckning ska bifogas.

Om det rör sig om ett delvis frånträde ska nya koordinater över det område som ej frånträds samt en fastighetsutredning över de fastigheter som ej längre kommer beröras av tillståndet bifogas.

 

Blankett för frånträde är under framtagande och kommer länkas in här när den är färdigställd.

 

Övrig information:

Frånträdandet träder i kraft 1 månad efter anmälan inkommit till Bergsstaten.

Redovisning av utfört undersökningsarbete inom det frånträdda området ska inlämnas senast 3 månader efter frånträdandet trätt i kraft.

Senast granskad 2024-01-26