För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Ansökan om förlängning av undersökningstillstånd

På denna sida hittar du blanketter för ansökan om förlängning av redan utfärdade undersökningstillstånd. Blanketterna är i ifyllbara pdf-format.

Omslag-ansökan-förlängning.png

Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt att kartlägga geologin inom det aktuella området. Tillståndet avser ett specifikt område och det är bergmästaren som beviljar tillståndet. Efter prövning kan undersökningstillståndet få förlängning. Maximal giltighetstid är 15 år.

Ansökan om förlängning av undersökningstillstånd enligt minerallagen (nytt fönster)

Bilaga 1 – Koordinater för områdets avgränsning vid förlängning av del av undersökningstillståndet (nytt fönster)

Bilaga 2 – Tabeller över samtliga berörda och ej längre berörda fastighetsägare respektive övriga sakägare (nytt fönster)

Bilaga 3 – Redogörelse för utfört undersökningsarbete (nytt fönster)

Bilaga 4 – Uppgifter om den sökandes bank eller bankgiro (nytt fönster)


Samtliga blanketter för förlängning av undersökningstillstånd (i zip-format)

Mallar

Mall Fastighetsägarförteckning

Mall Sakägarförteckning


Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter i ärende om undersökningstillstånd och förlängning av undersökningstillstånd (nytt fönster)

Senast granskad 2022-05-06