För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

  • Överlåtelse av undersökningstillstånd

    Bergsstaten har beviljat Eurasian Minerals Sweden AB medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet Blåbärliden nr 102.

    10 september 2021

  • Beviljade undersökningstillstånd

    Bergsstaten har den 1 september 2021 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB och Björkdalsgruvan AB undersökningstillstånd.

    3 september 2021