För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Undersökningstillstånd Jugansbo nr 1009

  Bergmästaren har den 28 augusti 2020 beslutat om undersökningstillstånd enligt minerallagen för ett område benämnt Jugansbo nr 1009.

  4 september 2020

 • Undersökningstillstånd Mjövattnet nr 103

  Bergsstaten har den 31 augusti 2020 beslutat att bevilja Eurasian Minerals Sweden AB undersökningstillstånd för området Mjövattnet nr 103 i Skellefteå kommun (Dnr BS 200-366-2020).

  3 september 2020

 • Undersökningstillstånd Ställdalen nr 1008

  Bergsstaten har den 31 augusti 2020 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Ställdalen nr 1008 i Ljusnarsbergs kommun (Dnr BS 200-367-2020).

  3 september 2020

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn