Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Medgivande till undersökningsarbete

  Bergsstaten har den 8 mars 2022 beslutat om medgivande till undersökningsarbeten inom Dokkas nr 100 i Gällivare kommun.

  17 maj 2022

 • Undersökningstillstånd Kälen nr 50

  Bergsstaten har den 17 maj 2022 beslutat att bevilja Elemental Exploration Scandinavia AB undersökningstillstånd för Kälen nr 50 i Vindelns kommun.

  17 maj 2022

 • Överlåtelse av Adak nr 201

  Bergsstaten har den 9 mars 2022 beviljat Viad Royalties AB medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet Adak nr 201

  10 mars 2022

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd

  Bergsstaten har den 2 mars 2022 beviljat Explora Mineral AB medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet Gruvberget nr 1001.

  3 mars 2022

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd

  Bergsstaten har den 24 februari 2022 beviljat Eurasian Minerals Sweden AB medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd.

  28 februari 2022