• Uran tas bort som koncessionsmineral i minerallagen

  Den 1 augusti 2018 träder en ändring i minerallagen (1991:45) ikraft som innebär att uran tas bort ur uppräkningen av koncessionsmineral i 1 kap. 1 § 1 minerallagen.

  25 juli 2018

 • Faxnr upphör fr o m 1 juli

  Fr o m 1 juli 2018 upphör Bergsstatens faxnummer. Kontakt med oss via fax kan därför inte göras efter det datumet.

  2 juli 2018

 • Bearbetningskoncession för området Viscaria K nr 7

  Bergmästaren har den 26 mars 2018 beslutat att bevilja Avalon Minerals Viscaria AB:s (Avalon) ansökan om bearbetningskoncession för området Viscaria K nr 7 i Kiruna kommun, Norrbottens län.

  27 mars 2018

 • Årsredovisning 2017

  6 mars 2018

 • Statistik år 2017

  Nu är statistiken för år 2017 uppdaterad. Gå gärna in och läs under fliken Statistik.

  14 februari 2018

 • Tillsyn av undersökningsarbete enligt Minerallagen

  Bergsstaten har av regeringen fått i uppdrag att utveckla en metodik för systematiskt granskningsarbete och tillsyn av de undersökningsarbeten (prospektering) som bedrivs med tillstånd enligt minerallagen.

  15 december 2017