Foto: Framtidens Gruv- & mineral 2016

Aktuellt

 • Ansökningar om bearbetningskoncession

  Med anledning av en ökad digitalisering hos såväl Bergsstaten som remissinstanser har Bergsstaten sett över sina rutiner vid ansökningar om bearbetningskoncessioner.

  8 juni 2023

 • 1-2 sommarresurser

  På Bergsstaten arbetar 11 medarbetare varav majoriteten av oss sitter på kontoret i Luleå. Gruppen består av många olika kompetenser och vi söker nu en tillfällig resurs under sommaren för att hjälpa oss bemanna kontoret i Luleå. Vi arbetar med tillstånd enligt minerallagen i hela kedjan, från prospekteringsskedet till gruvdrift, samt med tillsyn av verksamheter i alla skeden. Verksamheten leds av bergmästaren som också beslutar i frågor enligt minerallagen.

  24 april 2023

 • Uppdaterade ansökningsblanketter

  Med anledning av ändrade postrutiner hos PostNord böt Bergsstaten postadress from 27 mars 2023.

  3 april 2023

 • Ledig tjänst - Administratör

  På Bergsstaten arbetar 11 medarbetare varav majoriteten av oss sitter på kontoret i Luleå. Gruppen består av många olika kompetenser och vi söker nu en driven administratör som kan bidra med ordning och reda samt ett proffsigt bemötande gentemot våra intressenter.

  24 mars 2023

 • Ny postadress till Bergsstaten

  Med anledning av ändrade postrutiner hos PostNord byter Bergsstaten postadress from 27 mars 2023.

  24 mars 2023

 • Ledig tjänst - Gruvingenjör till Bergsstaten

  På Bergsstaten arbetar 11 medarbetare varav majoriteten sitter på kontoret i Luleå. Gruppen består av många olika kompetenser och vi söker nu en gruvingenjör som kan bidra med teknisk kompetens och erfarenhet från gruv- eller prospekteringsbranschen.

  28 februari 2023