2023

 • Ny bergmästare utsedd av regeringen – ”Hedrande och samhällsviktigt uppdrag"

  Helena Kjellson blir ny bergmästare vid Bergsstaten. Det beslutade regeringen vid torsdagens regeringssammanträde. Kjellson utsågs som vikarierande bergmästare sommaren 2022, men är nu utsedd som ordinarie i ämbetet.

  21 september 2023

 • Afrikansk svinpest

  Med anledning av att afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västman­lands län finns det i den smittade zonen regler som ska följas för att hindra smitt­spridning.

  11 september 2023

 • Telefon- och besökstider

  Som ett led i att öka vår tillgänglighet har vi from 3 juli 2023 telefontid vardagar mellan 9.30-11.30.

  4 juli 2023

 • Ansökningar om bearbetningskoncession

  Med anledning av en ökad digitalisering hos såväl Bergsstaten som remissinstanser har Bergsstaten sett över sina rutiner vid ansökningar om bearbetningskoncessioner.

  8 juni 2023

 • Uppdaterade ansökningsblanketter

  Med anledning av ändrade postrutiner hos PostNord böt Bergsstaten postadress from 27 mars 2023.

  3 april 2023

 • Ny postadress till Bergsstaten

  Med anledning av ändrade postrutiner hos PostNord byter Bergsstaten postadress from 27 mars 2023.

  24 mars 2023

 • Årsredovisningen är klar

  Årsredovisningen för 2022 är klar

  23 februari 2023