2023

 • Ny bergmästare utsedd av regeringen – ”Hedrande och samhällsviktigt uppdrag"

  Helena Kjellson blir ny bergmästare vid Bergsstaten. Det beslutade regeringen vid torsdagens regeringssammanträde. Kjellson utsågs som vikarierande bergmästare sommaren 2022, men är nu utsedd som ordinarie i ämbetet.

  21 september 2023

 • Afrikansk svinpest

  Med anledning av att afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västman­lands län finns det i den smittade zonen regler som ska följas för att hindra smitt­spridning.

  11 september 2023

 • Studentmedarbetare till Bergsstaten

  På Bergsstaten skapar vi förutsättningar för en hållbar mineralnäring genom effektiv, rättssäker och kvalitativ ärendehandläggning. Vårt arbete lägger grunden för en försörjningstrygghet vad gäller metaller och mineral samt bidrar till samhällets möjligheter att klara klimatutmaningarna. Bergsstaten har idag 11 medarbetare varav majoriteten av oss sitter på kontoret i Luleå.

  5 september 2023

 • Telefon- och besökstider

  Som ett led i att öka vår tillgänglighet har vi from 3 juli 2023 telefontid vardagar mellan 9.30-11.30.

  4 juli 2023

 • Ansökningar om bearbetningskoncession

  Med anledning av en ökad digitalisering hos såväl Bergsstaten som remissinstanser har Bergsstaten sett över sina rutiner vid ansökningar om bearbetningskoncessioner.

  8 juni 2023

 • 1-2 sommarresurser

  På Bergsstaten arbetar 11 medarbetare varav majoriteten av oss sitter på kontoret i Luleå. Gruppen består av många olika kompetenser och vi söker nu en tillfällig resurs under sommaren för att hjälpa oss bemanna kontoret i Luleå. Vi arbetar med tillstånd enligt minerallagen i hela kedjan, från prospekteringsskedet till gruvdrift, samt med tillsyn av verksamheter i alla skeden. Verksamheten leds av bergmästaren som också beslutar i frågor enligt minerallagen.

  24 april 2023

 • Uppdaterade ansökningsblanketter

  Med anledning av ändrade postrutiner hos PostNord böt Bergsstaten postadress from 27 mars 2023.

  3 april 2023

 • Ledig tjänst - Administratör

  På Bergsstaten arbetar 11 medarbetare varav majoriteten av oss sitter på kontoret i Luleå. Gruppen består av många olika kompetenser och vi söker nu en driven administratör som kan bidra med ordning och reda samt ett proffsigt bemötande gentemot våra intressenter.

  24 mars 2023

 • Ny postadress till Bergsstaten

  Med anledning av ändrade postrutiner hos PostNord byter Bergsstaten postadress from 27 mars 2023.

  24 mars 2023

 • Ledig tjänst - Gruvingenjör till Bergsstaten

  På Bergsstaten arbetar 11 medarbetare varav majoriteten sitter på kontoret i Luleå. Gruppen består av många olika kompetenser och vi söker nu en gruvingenjör som kan bidra med teknisk kompetens och erfarenhet från gruv- eller prospekteringsbranschen.

  28 februari 2023

 • Årsredovisningen är klar

  Årsredovisningen för 2022 är klar

  23 februari 2023