11 september 2023

Afrikansk svinpest

Med anledning av att afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västman­lands län finns det i den smittade zonen regler som ska följas för att hindra smitt­spridning.

Restriktionerna gäller givetvis även innehavare av undersökningstillstånd i området.

Restriktionerna syftar dels till att förhindra att vildsvinen rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare till andra områden, dels till att människor inte ska sprida smitta vidare via skor, redskap med mera.

För mer information om vad detta innebär hänvisar Bergsstaten till Jordbruksverket

Senast granskad 2023-09-11