Bild på Helena Kjellson.

Helena Kjellson, bergmästare.

Foto: Mikael Silkeberg.

21 september 2023

Ny bergmästare utsedd av regeringen – ”Hedrande och samhällsviktigt uppdrag"

Helena Kjellson blir ny bergmästare vid Bergsstaten. Det beslutade regeringen vid torsdagens regeringssammanträde. Kjellson utsågs som vikarierande bergmästare sommaren 2022, men är nu utsedd som ordinarie i ämbetet.

Helena Kjellson har varit vikarierande Bergmästare sedan sommaren 2022, då den tidigare bergmästaren slutade. I dag, den 21 september 2023, beslutade regeringen att utse henne som ordinarie bergmästare. Helena Kjellson har en bakgrund som jurist och lång erfarenhet från statsförvaltningen.

– Jag är oerhört hedrad över att få regeringens förtroende att leda den samhällsviktiga verksamhet som Bergsstaten ansvarar för. Det är ett högt tryck i de frågor som Bergsstaten hanterar. I dessa tider är det viktigare än någonsin att vi står fast rotade i principerna om legalitet och opartiskhet i vårt myndighetsutövande, men också i principen om effektivitet, säger Helena Kjellson.

Anneli Wirtén, generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning (SGU) som Bergsstaten är en organisatorisk enhet inom, välkomnar regeringens beslut.

– Det är positivt att regeringen nu landat i att utse Helena Kjellson till ordinarie bergmästare. Hon har det senaste året utfört ett utomordentligt gott arbete med att hantera de högaktuella och för samhällets utveckling helt avgörande frågor som Bergsstaten har hand om, säger Anneli Wirtén.

Bergsstaten, som är placerad i Luleå, prövar frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter. Bergsstaten ansvarar också för att utöva tillsyn av efterlevnaden av minerallagen samt att informera om lagstiftning och pågående prospektering och bearbetning till företag, sakägare, myndigheter, media och allmänhet.

Titeln bergmästare har förekommit sedan medeltiden och bergmästaren beslutar, trots organisatorisk tillhörighet, självständigt i ärenden enligt minerallagen. Helena Kjellson är den andra kvinnan någonsin i ämbetet.

– Det är ett roligt och spännande uppdrag och det är med glädje jag fortsatt tar mig an det, nu med ännu bättre möjligheter att planera långsiktigt, säger Helena Kjellson. 

Bergmästaren kommer att finnas på plats på Bergsstaten i Luleå från klockan 13.30 i dag för intervjuer.

Senast granskad 2023-09-21