April

  • 1-2 sommarresurser

    På Bergsstaten arbetar 11 medarbetare varav majoriteten av oss sitter på kontoret i Luleå. Gruppen består av många olika kompetenser och vi söker nu en tillfällig resurs under sommaren för att hjälpa oss bemanna kontoret i Luleå. Vi arbetar med tillstånd enligt minerallagen i hela kedjan, från prospekteringsskedet till gruvdrift, samt med tillsyn av verksamheter i alla skeden. Verksamheten leds av bergmästaren som också beslutar i frågor enligt minerallagen.

    24 april 2023

  • Uppdaterade ansökningsblanketter

    Med anledning av ändrade postrutiner hos PostNord böt Bergsstaten postadress from 27 mars 2023.

    3 april 2023