Begäran om fastställelse av arbetsplan

Tillståndshavaren av ett undersökningstillstånd och/eller en bearbetningskoncession kan vända sig till Bergsstaten och begära en prövning av en arbetsplan i de fall det framställts invändningar mot den.

Begäran om fastställelse av en arbetsplan ska ske skriftligt. Blankett för begäran finns framtagen:

Blankett

Senast granskad 2024-03-13