För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Ansökan om undersökningstillstånd

På denna sida hittar du blanketter för ansökan om undersökningstillstånd. Blanketterna är i ifyllbara pdf-format.

Omslag-ansökan.png

Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt att kartlägga geologin inom det aktuella området. Tillståndet avser ett specifikt område och det är bergmästaren som beviljar tillståndet. Tillståndet gäller för en treårsperiod.

Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (nytt fönster)

Bilaga 1 – Koordinater för områdets avgränsning (nytt fönster)

Bilaga 2 – Områdesanalys (nytt fönster)

Bilaga 3 – Förteckningar över samtliga berörda fastighetsägare och övriga berörda sakägare (nytt fönster)

Bilaga 4 – Planerat undersökningsarbete (nytt fönster)

Bilaga 5 – Uppgifter om den sökandes bank eller bankgiro (nytt fönster)

Bilaga 6 – Skäl som åberopas för undantag enligt 2 kap. 4 § minerallagen (nytt fönster)


Samtliga blanketter (i zip-format)

Mallar

Mall Fastighetsägarförteckning

Mall Sakägarförteckning


Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter i ärende om undersökningstillstånd och förlängning av undersökningstillstånd (nytt fönster)

Senast granskad 2022-05-06