Ansökan om undersökningstillstånd

På denna sida hittar du blanketter för ansökan om undersökningstillstånd. Blanketterna är i ifyllbara pdf-format *

Omslag-ansökan.png

En ansökan ska ske genom blanketten; Ansökan om undersökningstillstånd. Den ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten, (om något inte är en obligatorisk uppgift så anges det i blanketten.)

Bilaga 1-4 ska biläggas ansökan.

Bilaga 5 ska biläggas om aktuella uppgifterna inte sen tidigare skickats in eller om ingen återbetalning skett vid tidigare ansökan.

Bilaga 6 ska biläggas i de fall området berörs av förbudsår eller undantag.

* Kom ihåg att spara ner blanketterna i ett ej ifyllbart format innan dessa skickas in till Bergsstaten.

 

Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (nytt fönster)

Bilaga 1 – Koordinater för områdets avgränsning (nytt fönster)

Bilaga 2 – Områdesanalys (nytt fönster)

Bilaga 3 – Förteckningar över samtliga berörda fastighetsägare och övriga berörda sakägare (nytt fönster)

Bilaga 4 – Planerat undersökningsarbete (nytt fönster)

Bilaga 5 – Uppgifter om den sökandes bank eller bankgiro (nytt fönster)

Bilaga 6 – Skäl som åberopas för undantag enligt 2 kap. 4 § minerallagen (nytt fönster)


Samtliga blanketter (i zip-format)

Mallar

Mall Fastighetsägarförteckning

Mall Sakägarförteckning

Kalkyl för avgiftsberäkning


Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter i ärende om undersökningstillstånd och förlängning av undersökningstillstånd (nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-09