För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Ansökan om undersökningstillstånd

På denna sida hittar du blanketter för ansökan om undersökningstillstånd. Blanketterna är i ifyllbara pdf-format.

Omslag-ansökan.png

En ansökan ska ske genom blanketten; Ansökan om undersökningstillstånd. Den ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten, (om något inte är en obligatorisk uppgift så anges det i blanketten.)

Bilaga 1-4 ska biläggas ansökan.

Bilaga 5 ska biläggas om aktuella uppgifterna inte sen tidigare skickats in eller om ingen återbetalning skett vid tidigare ansökan.

Bilaga 6 ska biläggas i de fall området berörs av förbudsår eller undantag.

Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (nytt fönster)

Bilaga 1 – Koordinater för områdets avgränsning (nytt fönster)

Bilaga 2 – Områdesanalys (nytt fönster)

Bilaga 3 – Förteckningar över samtliga berörda fastighetsägare och övriga berörda sakägare (nytt fönster)

Bilaga 4 – Planerat undersökningsarbete (nytt fönster)

Bilaga 5 – Uppgifter om den sökandes bank eller bankgiro (nytt fönster)

Bilaga 6 – Skäl som åberopas för undantag enligt 2 kap. 4 § minerallagen (nytt fönster)


Samtliga blanketter (i zip-format)

Mallar

Mall Fastighetsägarförteckning

Mall Sakägarförteckning

Kalkyl för avgiftsberäkning


Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter i ärende om undersökningstillstånd och förlängning av undersökningstillstånd (nytt fönster)

Senast granskad 2022-05-06