23 februari 2023

Årsredovisningen är klar

Årsredovisningen för 2022 är klar

Du hittar den under Om Bergsstaten / Årsredovisningar alternativt här

Bergsstatens redovisning börjar på sida 32

Senast granskad 2023-02-23