24 mars 2023

Ny postadress till Bergsstaten

Med anledning av ändrade postrutiner hos PostNord byter Bergsstaten postadress from 27 mars 2023.

Ny postadress är:
Bergsstaten
Box 43
SE-971 02 Luleå

Besöksadressen är densamma som tidigare - Varvsgatan 41, Luleå

Eftersändning av post som skickas till den gamla adressen kommer ske under en begränsad period.

Senast granskad 2023-03-24