8 juni 2023

Ansökningar om bearbetningskoncession

Med anledning av en ökad digitalisering hos såväl Bergsstaten som remissinstanser har Bergsstaten sett över sina rutiner vid ansökningar om bearbetningskoncessioner.

Vid en ansökan om bearbetningskoncession vill Bergsstaten därför framledes få in en digital version samt ett fysiskt exemplar av ansökningshandlingarna inklusive bilagor.

Det är viktigt att det tydligt framgår om det är något som skiljer mellan de digitala och fysiska handlingarna.

Vid eventuella frågor - kontakta Bergsstaten på mineinspect@bergsstaten.se eller via telefon, 0920-23 79 00.

 

Senast granskad 2023-06-08