4 juli 2023

Telefon- och besökstider

Som ett led i att öka vår tillgänglighet har vi from 3 juli 2023 telefontid vardagar mellan 9.30-11.30.

Ni når oss enligt nedan:

Telefon: 0920-23 79 04
Telefontid: måndag - fredag mellan kl 9.30-11.30

Besöksadress: Varvsgatan 41, Luleå
Besökstid: måndag - fredag mellan kl 9.30-11.30


Postadress: Bergsstaten, Box 43, 971 02 Luleå
E-post till registrator: mineinspect@bergsstaten.se

Senast granskad 2023-07-04