• Bearbetningskoncession för området Viscaria K nr 7

  Bergmästaren har den 26 mars 2018 beslutat att bevilja Avalon Minerals Viscaria AB:s (Avalon) ansökan om bearbetningskoncession för området Viscaria K nr 7 i Kiruna kommun, Norrbottens län.

  27 mars 2018

 • Årsredovisning 2017

  6 mars 2018

 • Statistik år 2017

  Nu är statistiken för år 2017 uppdaterad. Gå gärna in och läs under fliken Statistik.

  14 februari 2018

 • Tillsyn av undersökningsarbete enligt Minerallagen

  Bergsstaten har av regeringen fått i uppdrag att utveckla en metodik för systematiskt granskningsarbete och tillsyn av de undersökningsarbeten (prospektering) som bedrivs med tillstånd enligt minerallagen.

  15 december 2017

 • Information om inbetalning av avgifter

  6 april 2017

 • Statistik 2017

  Nu finns det uppdaterad statistik för första kvartalet 2017. Uppdateringen gäller undersökningstillstånd, förlängning av undersökningstillstånd samt bearbetningskoncessioner. Gå gärna in och läs under fliken Statistik.

  6 april 2017