Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Undersökningstillstånd Kågedalen nr 100

  Bergsstaten har den 11 januari 2024 beslutat att bevilja Edelweiss Mineral Exploration AS undersökningstillstånd för området Kågedalen nr 100 i Skellefteå kommun (dnr BS 200-885-2023).

  15 januari 2024

 • Förlängning av Oxberg nr 101

  Bergsstaten har den 10 januari 2024 beslutat att bevilja Zaffer (Australia) Pty Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Oxberg nr 101 i Borlänge, Falu och Leksands kommuner (Dnr BS 201-968-2023).

  11 januari 2024

 • Förlängning av Orrvik nr 110

  Bergsstaten har den 10 januari 2024 beslutat att bevilja Pallas Metals AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Orrvik nr 110 i Örnsköldsviks kommun (Dnr BS 201-999-2023).

  10 januari 2024

 • Medgivande till undersökningsarbete i Falu kommun

  Kungörelsedelgivning

  10 januari 2024

 • Kristineberg K nr 8

  Kungörelsedelgivning

  20 december 2023