Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Undersökningstillstånd Vittinge nr 1 och Vittinge nr 2

  Bergsstaten har den 15 juni 2022 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Vittinge nr 1 i Heby, Enköping och Uppsala kommuner samt området Vittinge nr 2, Sala & Västerås kommuner.

  15 juni 2022

 • Medgivande till undersökningsarbete

  Bergsstaten har den 24 januari 2022 beslutat att medge Boliden Mineral AB att utföra undersökningsarbeten i Hedemora kommun.

  3 juni 2022

 • Undersökningstillstånd Paubäcken nr 104

  Bergsstaten har den 19 maj 2022 beslutat att bevilja Gold Line Resources Sweden AB undersökningstillstånd för Paubäcken nr 104 i Storumans och Lycksele kommuner.

  19 maj 2022

 • Undersökningstillstånd Åsele nr 102

  Bergsstaten har den 19 maj 2022 beslutat att bevilja Svenska Nickel AB undersökningstillstånd för Åsele nr 102 i Åsele kommun.

  19 maj 2022

 • Medgivande till undersökningsarbete

  Bergsstaten har den 8 mars 2022 beslutat om medgivande till undersökningsarbeten inom Dokkas nr 100 i Gällivare kommun.

  17 maj 2022