Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Undersökningstillstånd Kväcklingen nr 1001

  Bergsstaten har den 6 september 2023 beslutat att bevilja Explora Mineral AB undersökningstillstånd för området Kväcklingen nr 1001, Sundsvalls kommun

  6 september 2023

 • Ansökan om bearbetningskoncession

  Bergsstaten har den 23 maj 2022 mottagit en ansökan om bearbetningskoncession avseende koppar, molybden, silver och guld från Boliden Mineral AB, 556231-6850, inom undersökningstillståndet Nautanen nr 1001.

  4 september 2023

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd

  Bergsstaten har den 24 augusti 2023 beslutat att bevilja Ragnar Metals Limited medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd till bolaget Ragnar Metals Sweden AB

  25 augusti 2023

 • Rättad karta för beslut om Bergom nr 3

  Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området Bergom nr 3 i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län.

  23 augusti 2023

 • Undersökningstillstånd Bergom nr 3

  Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området Bergom nr 3 i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län.

  21 augusti 2023