Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Ansökan om bearbetningskoncession

  Bergsstaten har den 12 juni 2023 mottagit en ansökan om bearbetningskoncession avseende järn som förekommer i berggrunden, lantan och lantanider, skandium, yttrium och apatit från Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), 556001-5835, inom undersökningstillstånden Lappmalmen nr 1 och Lappmalmen nr 2.

  12 mars 2024

 • Förlängning av Jugansbo nr 1007

  Bergsstaten har den 12 mars 2024 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Jugansbo nr 1007 i Sala kommun (Dnr BS 201-1159-2023).

  12 mars 2024

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd

  Bergsstaten har den 11 mars 2024 beslutat att bevilja Geonomics Australia Pty Ltd om medgivande till överlåtelse enligt minerallagen av undersökningstillstånden Kåivåive nr 1, Flakaberget nr 1, Tåresåive nr 2 och Tåresåive nr 3 i Arjeplog och Jokkmokks kommuner till bolaget ECM Sweden AB (Dnr BS 204-1083-2023).

  12 mars 2024

 • Förlängning av Quensel nr 3

  Bergsstaten har den 1 mars 2024 beslutat att bevilja Selection Mines Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Quensel nr 3 i Skellefteå kommun (Dnr BS 201-1124-2023).

  1 mars 2024

 • Förlängning av Quensel nr 2

  Bergsstaten har den 1 mars 2024 beslutat att bevilja Selection Mines Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Quensel nr 2 i Skellefteå kommun (Dnr BS 201-1090-2023).

  1 mars 2024