Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Undersökningstillstånd Sanna nr 7

  Bergsstaten har den 12 december 2022 beslutat att bevilja Swedish Nickel Norrland AB undersökningstillstånd.

  13 december 2022

 • Markanvisning till förmån för Liikavaara K nr 1

  Bergsstaten har den 9 december 2022 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB markanvisning i Gällivare kommun.

  9 december 2022

 • Förlängning av Gunnarn nr 27

  Bergsstaten har den 21 november 2022 beviljat Gunnarn Mining AB förlängning av undersökningstillståndet Gunnarn nr 27, Storumans kommun.

  22 november 2022

 • Markanvisning för LKAB i Gällivare kommun

  Bergsstaten har den 15 november 2022 beslutat att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara ABs ansökan om markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna Malmberget K nr 1 - 7.

  15 november 2022

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd

  Bergsstaten har den 11 november 2022 beviljat Horizon Gold Ltd (Norrland Gold Corp) medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd till bolaget Nordmark Exploration AB.

  15 november 2022