Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Kallelse till sammanträde i markanvisningsförrättning

  LKAB har den 9 december 2022 ansökt hos Bergsstaten om markanvisningsförrättning till förmån för bearbetningskoncessionerna Kiirunavaara K nr 1, 3 och 5 i Kiruna kommun, enligt bestämmelserna i 9 kap. minerallagen (1991:45). Ärendets beteckning är BS 23-764-2022.

  24 april 2024

 • Undersökningstillstånd Malgomaj nr 1001

  Kungörelsedelgivning

  23 april 2024

 • Undersökningstillstånd Malgomaj nr 1003

  Bergsstaten har den 23 april 2024 beslutat att bevilja Bergslagen Metals AB undersökningstillstånd för området Malgomaj nr 1003 i Vilhelmina kommun (dnr BS 200-150-2024).

  23 april 2024

 • Förlängning av Näverberg nr 2

  Bergsstaten har den 23 april 2024 beslutat att bevilja Zaffer (Australia) Pty Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Näverberg nr 2 i Falu kommun (Dnr BS 201-299-2024).

  23 april 2024

 • Förlängning av Liikavaara nr 1043

  Bergsstaten har den 23 april 2024 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Liikavaara nr 1043 i Gällivare kommun (Dnr BS 201-193-2024).

  23 april 2024