När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning. Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format. Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

  • Undersökningstillstånd Gårdsjö nr 11

    Bergmästaren har den 5 september 2019 beviljat undersökningstillstånd för området Gårdsjö nr 11 i Bengtsfors kommun, Västra Götalands län

    11 september 2019