Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Aktuella kungörelser

 • Yxsjöberg nr 200

  Bergsstaten har den 17 juni 2024 beslutat att bevilja NewPeak Sweden Oy förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Yxsjöberg nr 200 i Ljusnarsbergs kommun (Dnr BS 201-324-2024).

  17 juni 2024

 • Markanvisning i Pajala kommun

  Bergsstaten har den 13 juni 2024 beslutat att bevilja Kaunis Iron AB:s ansökan om markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionen Sahavaara K nr 1 i Pajala kommun (Dnr: BS 23-570-2023).

  14 juni 2024

 • Undersökningstillstånd Kankberg nr 1009

  Bergsstaten har den 13 juni 2024 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Kankberg nr 1009 i Skellefteå kommun (Dnr BS 200-422-2024).

  13 juni 2024

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd

  Bergsstaten har den 12 juni 2024 beslutat att bevilja Kiruna Iron AB medgivande till överlåtelse enligt minerallagen av undersökningstillstånden Rakkurijoki nr 10, Rakkurijärvi nr 5 och Paljasjärvi nr 3 i Kiruna kommun till bolaget Zamin Sweden AB (Dnr BS 204-429-2024).

  12 juni 2024

 • Undersökningstillstånd Skönvik nr 100

  Bergsstaten har den 4 juni 2024 beslutat att bevilja Bastion Minerals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Skönvik nr 100 i Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner (Dnr BS 200-350-2024).

  4 juni 2024