Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Undersökningstillstånd Sidensjö nr 100

  Kungörelsedelgivning

  18 mars 2024

 • Förlängning av Puolalaki nr 100

  Bergsstaten har den 13 mars 2024 beslutat att bevilja Taiga Metals AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Puolalaki nr 100 i Gällivare kommun (Dnr BS 201-1174-2023).

  13 mars 2024

 • Ändring av beslut för Suorravaara nr 7

  Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja Talga Battery Metals AB undersökningstillstånd för området Suorravaara nr 7 i Gällivare kommun (Dnr BS 200-1286-2023).

  13 mars 2024

 • Undersökningstillstånd Virka nr 100

  Bergsstaten har den 12 mars 2024 beslutat att bevilja Normetco AS undersökningstillstånd för området Virka nr 100 i Arjeplogs kommun (Dnr BS 200-55-2024).

  12 mars 2024

 • Ansökan om bearbetningskoncession

  Bergsstaten har den 12 juni 2023 mottagit en ansökan om bearbetningskoncession avseende järn som förekommer i berggrunden, lantan och lantanider, skandium, yttrium och apatit från Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), 556001-5835, inom undersökningstillstånden Lappmalmen nr 1 och Lappmalmen nr 2.

  12 mars 2024