Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Undersökningstillstånd Ostnäset nr 1001

  Bergsstaten har den 2 mars 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Ostnäset nr 1001 i Skellefteå kommun

  2 mars 2023

 • Undersökningstillstånd Källmyrberget nr 1001

  Bergsstaten har den 2 mars 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Källmyrberget nr 1001 i Vindelns och Lycksele kommuner

  2 mars 2023

 • Undersökningstillstånd Backviken nr 1001

  Bergsstaten har den 2 mars 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Backviken nr 1001 i Skellefteå kommun

  2 mars 2023

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd i Falu kommun

  Bergsstaten har den 24 februari 2023 beslutat att bevilja överlåtelse av undersökningstillstånden Kölen nr 6, Kölen nr 7, Vintjärn, Vintjärn-Kölen och Lilla Björnmossen, Falu kommun till Big Rock Mineral AB

  24 februari 2023

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd i Skellefteå kommun

  Bergsstaten har den 24 februari 2023 beslutat att bevilja överlåtelse av undersökningstillstånden Rismyrliden nr 201, Rismyrliden nr 202, Åkerberg nr 101 och Åkerberg nr 102 i Skellefteå kommun till bolaget Swedish Copper Norrland AB

  24 februari 2023