Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Undersökningstillstånd Öreberget nr 101

  Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja Svenska Nickel AB undersökningstillstånd för området Öreberget nr 101 i Malung-Sälens kommun (Dnr BS 200-8-2024).

  28 februari 2024

 • Undersökningstillstånd Sörtannflo nr 100

  Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Sörtannflo nr 100 i Sollefteå kommun (Dnr BS 200-1188-2023).

  28 februari 2024

 • Undersökningstillstånd Strand nr 100

  Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Strand nr 100 i Sollefteå kommun (Dnr BS 200-1187-2023).

  28 februari 2024

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd

  Bergsstaten har den 16 februari 2024 beslutat att bevilja Pallas Metals AB medgivande till överlåtelse enligt minerallagen av undersökningstillstånden Orrvik nr 110, Orrvik nr 210, Orrvik nr 300 och Orrvik nr 400 i Örnsköldsviks kommun, till bolaget Ragnar Exploration AB (Dnr BS 204-991-2023).

  16 februari 2024

 • Undersökningstillstånd Rocksjön nr 100

  Bergsstaten har den 8 februari 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Rocksjön nr 100 i Sollefteå kommun (Dnr BS 200-1184-2023).

  8 februari 2024